top of page
Sunset Views

Velkommen til Kilden Menighet

Om Kilden

Vi er en menighet som ønsker å ha fokus på Jesus Kristus, og ham korsfestet og oppstanden!

Jesus er en fantastisk frelser og herre som det er verdt å tilbe, leve og dø for!

Vi ønsker å ære Gud ved å holde oss til Bibelen i alle ting.

Vi ønsker også å leve nært til Gud og ha fellesskap med ham ved å bruke tid i Bibel, i bønn og med hverandre.

Som menighet vil vi også nå ut til ufrelste, og til frelste mennesker som ikke har et åndelig hjem.

- Martin Hjelvik

  • Facebook
  • Instagram
Martin Hjellvik
bottom of page