top of page

Om oss

Hvem er vi og hva forener oss?

Vi er en evangelisk menighet som startet opp i 2014 med et ønske om at hele Bibelen skulle forkynnes og behandles som Guds ord til oss med evangeliet om Jesus Kristus i sentrum.

 

"Jeg kunngjør for dere, søsken, det evangelium jeg forkynte dere, det dere også tok imot, det dere også står på. Gjennom det blir dere også frelst, når dere holder fast på ordet slik jeg forkynte det, ellers blir det forgjeves at dere kom til tro. For først og fremst overga jeg til dere det jeg selv har tatt imot,
         at Kristus døde for våre synder etter skriftene,
         at han ble begravet,
         at han sto opp den tredje dagen etter skriftene
" 1. Kor. 15:1-5

Vi ønsker at Guds ord og evangeliet skal stå uforandret og forkynnes slik at det forandrer oss. Vi ønsker IKKE å forandre Ordet og evangeliet slik at det bekrefter våre tanker og vår kultur.

"Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud." Joh. 14:15

La Kongen regjere ved sitt ord! 

"Det er et troverdig ord og vel verdt å ta imot, at Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største." 1. Tim. 1:15

Kilden menighet
bottom of page