top of page

Støtte til menigheten

Gud elsker en glad giver. Vi alle har fått mange gode gaver av Gud til å dele med hverandre.

- Hvordan har du lyst å bidra i menigheten?

- Hvordan kan din gave være til velsignelse for dine brødre og søstre i menigheten og de som er rundt deg?

Tenk gjerne på det og bruk de gaver som du har fått til Guds rikes arbeid. Gud bygger sin kirke gjennom de gavene Han har gitt oss.

Hva er din visjon for menigheten?

Det du kan bidra med i menigheten nå:

- Forbønn. Be for menigheten. At Guds ord skal spres ut som frø og skal vokse seg sterk og skal gi et liv. At Ordet som blir sådd ut skal multipliseres.

- Bibelgruppe. (Har du lust å være med i bibelgruppe eller åpne din stue for samlinger?)

- Disippelgjøring/evangelisering. Annenhver fredags kveld er vi i Sandnes sentrum og evangeliserer. Bli gjerne med!

- Praktiske ting i forbindelse med søndagsmøte og bibelgrupper. For eksempel hjelp før og etter møte.

- Lovsang. Kan du et instrument eller er du flink til å lede sang?

- Barnearbeid under møte.

- Liker du å lage/planlegge arrangementer? 

- Økonomisk støtte.

Vi trenger økonomisk støtte for å fortsette å gjøre den jobben Gud kaller oss til. 

kontonummer: 3633 55 23894

Vipps: 515313

Har du lyst å være med på å støtte menigheten?

Hvordan har du lyst å bidra?

Takk for at du har lust å bidra

bottom of page